bosanski
čeština
Dansk
deutsch
english
español
français
hrvatski
italiano
magyar
nederlands
Norsk
polski
português
român
shqiptar
slovenščina
slovenský
suomalainen
svensk
Türk
Việt
ελληνικά
Беларускія
български
русский
српски
Український
भारतीय
ภาษาไทย
中国的
日本人
Website Tracking

+++   Oberoende dotterbolag till Cannerald. Denna webbplats innehåller reklaminnehåll för erbjudanden från Cannerald / CannerGrow. Läs även inkomstfriskrivningen.    +++   Oberoende dotterbolag till Cannerald. Denna webbplats innehåller reklaminnehåll för erbjudanden från Cannerald / CannerGrow. Läs även inkomstfriskrivningen.    +++   Oberoende dotterbolag till Cannerald. Denna webbplats innehåller reklaminnehåll för erbjudanden från Cannerald / CannerGrow. Läs även inkomstfriskrivningen.    +++   Oberoende dotterbolag till Cannerald. Denna webbplats innehåller reklaminnehåll för erbjudanden från Cannerald / CannerGrow. Läs även inkomstfriskrivningen.    +++   Oberoende dotterbolag till Cannerald. Denna webbplats innehåller reklaminnehåll för erbjudanden från Cannerald / CannerGrow. Läs även inkomstfriskrivningen.    +++   Oberoende dotterbolag till Cannerald. Denna webbplats innehåller reklaminnehåll för erbjudanden från Cannerald / CannerGrow. Läs även inkomstfriskrivningen.    +++   Oberoende dotterbolag till Cannerald. Denna webbplats innehåller reklaminnehåll för erbjudanden från Cannerald / CannerGrow. Läs även inkomstfriskrivningen.    +++   Oberoende dotterbolag till Cannerald. Denna webbplats innehåller reklaminnehåll för erbjudanden från Cannerald / CannerGrow. Läs även inkomstfriskrivningen.    +++   Oberoende dotterbolag till Cannerald. Denna webbplats innehåller reklaminnehåll för erbjudanden från Cannerald / CannerGrow. Läs även inkomstfriskrivningen.    +++   Oberoende dotterbolag till Cannerald. Denna webbplats innehåller reklaminnehåll för erbjudanden från Cannerald / CannerGrow. Läs även inkomstfriskrivningen.    +++   Oberoende dotterbolag till Cannerald. Denna webbplats innehåller reklaminnehåll för erbjudanden från Cannerald / CannerGrow. Läs även inkomstfriskrivningen.   


+++   Oberoende dotterbolag till Cannerald. Denna webbplats innehåller reklaminnehåll för erbjudanden från Cannerald / CannerGrow. Läs även inkomstfriskrivningen.    +++   Oberoende dotterbolag till Cannerald. Denna webbplats innehåller reklaminnehåll för erbjudanden från Cannerald / CannerGrow. Läs även inkomstfriskrivningen.    +++   Oberoende dotterbolag till Cannerald. Denna webbplats innehåller reklaminnehåll för erbjudanden från Cannerald / CannerGrow. Läs även inkomstfriskrivningen.    +++   Oberoende dotterbolag till Cannerald. Denna webbplats innehåller reklaminnehåll för erbjudanden från Cannerald / CannerGrow. Läs även inkomstfriskrivningen.    +++   Oberoende dotterbolag till Cannerald. Denna webbplats innehåller reklaminnehåll för erbjudanden från Cannerald / CannerGrow. Läs även inkomstfriskrivningen.    +++   Oberoende dotterbolag till Cannerald. Denna webbplats innehåller reklaminnehåll för erbjudanden från Cannerald / CannerGrow. Läs även inkomstfriskrivningen.    +++   Oberoende dotterbolag till Cannerald. Denna webbplats innehåller reklaminnehåll för erbjudanden från Cannerald / CannerGrow. Läs även inkomstfriskrivningen.    +++   Oberoende dotterbolag till Cannerald. Denna webbplats innehåller reklaminnehåll för erbjudanden från Cannerald / CannerGrow. Läs även inkomstfriskrivningen.    +++   Oberoende dotterbolag till Cannerald. Denna webbplats innehåller reklaminnehåll för erbjudanden från Cannerald / CannerGrow. Läs även inkomstfriskrivningen.    +++   Oberoende dotterbolag till Cannerald. Denna webbplats innehåller reklaminnehåll för erbjudanden från Cannerald / CannerGrow. Läs även inkomstfriskrivningen.    +++   Oberoende dotterbolag till Cannerald. Denna webbplats innehåller reklaminnehåll för erbjudanden från Cannerald / CannerGrow. Läs även inkomstfriskrivningen.   

FAQ


Registrering / verifiering


Ange uppgifterna från en juridisk representant samt företagets namn och moms-ID-nummer.

Endast ett konto är tillåtet per hushåll.

Språket kan väljas under "Inställningar-språk".Beloppet och typen av möjliga insättningar och uttag beror på verifieringsnivån.

Nivå 1 uppnås redan med registreringen.

Nivå 2 uppnås genom att ladda upp och kontrollera följande dokument:

 • ett giltigt identitetsdokument för att verifiera identiteten.
 • bevis på bostad för adressverifiering (inte äldre än 3 månader).
Filerna bör redan finnas på din dator / enhet innan du startar verifieringen!

På back office under "Inställningsverifiering".Det rekommenderas starkt att använda tvåfaktorsautentisering från Google.
Detta kan ställas in på back office under "Inställningar".


Insättning / uttag


Insättningar och uttag är möjliga via banköverföring i EUR eller via BitCoin-överföring.

Ja, ett konto i EUR under posten "Finans".Bonusbetalningar och vinster bokas där.Genom att klicka på plustecknet (+) kan insättningar (t.ex. utbetalningar) göras i EUR och BTC.
Med ett klick på minustecknet (-) kan betalningar göras i EUR och BTC.

Krediten kan också användas för att köpa ytterligare platser / växter.


Verifieringsnivå 1:

 • Insättning via banköverföring: obegränsad
 • Insättning via BitCoin: obegränsad
 • Betalning via banköverföring: inte möjligt
 • Uttag via BitCoin: 250 EUR inom 24 timmar.
Verifieringsnivå 2:

 • Insättning via banköverföring: obegränsad
 • Insättning via BitCoin: obegränsad
 • Betalning via banköverföring: 10 000 euro inom 24 timmar (avgift 10 euro)
 • Uttag via BitCoin: 2000 EUR inom 24 timmar.


Platser / växter


Platser / växter kan köpas på back office under "Plant försäljning".Betalning sker från ditt eget bokningskonto (plånbok), via banköverföring eller via BitCoin-överföring.
För varje köp finns en korrekt faktura med bevisad mervärdesskatt tillgänglig för hämtning.
För banköverföringar debiteras en avgift på 1% utöver fakturabeloppet (Observera vid överföringen)!

Priset per plats / anläggning är 2320 EUR plus moms och avgift.Avgifterna gäller inte betalningar via BitCoin eller betalningar från kontosaldot.

Tilläggskostnaderna är för närvarande 35 euro per växa. Ytterligare kostnader är löner, el (ventilation), hyra, el (lampor), gödsel, konsumentvaror, stenullblock och vatten.
Efter avdrag för de extra kostnaderna fördelas den återstående avkastningen 50/50 mellan anläggningens ägare och företaget.


Nej. Kostnaden för en anläggning är en engångsperiod och gäller livslängd.
Efter varje skörd får du en ny plantskärning gratis och en ny cykel börjar.

Under rubriken "Dina växter" listas var och en av dina växter med följande information:
Tilldelningsnummer (etikett), plats, namn på odlingsrummet, inköpsdatum och grödor.Status och ytterligare information om de enskilda odlingsrummen kan kallas under "Odling". Dessutom skickar en webbkamera en live-bild från respektive rum var tionde sekund (här "Alpha" -rummet).Växterna skördas var 2-3 månader. *) Detta beror på olika faktorer såsom variationen. Längre tillväxtider, till exempel, säkerställer bättre skördsresultat. Växterna torkas sedan i 2 veckor.
Efter denna tid kommer du att få ditt skördsbelopp krediterat.

*) Outlook för 2022: Genom att dela upp tillväxtfasen och blomningsfasen i olika odlingsrum kommer tiden mellan skörden att minskas avsevärt. Detta innebär att 1-2 skördar kan betalas ut per år.

Efterfrågan på växter / växter är för närvarande så stor att CannerGrow befinner sig i en förförsäljningsfas. Det innebär: de platser som för närvarande säljs är fortfarande i installationsfasen och kommer endast att finnas tillgängliga efter att odlingsprocessen har börjat.

Information om det växande rum som för närvarande finns till försäljning finns på "Dashboard".Varje partner som äger växter i ett av odlingsrummen (inte förförsäljningsväxter) kan erbjuda sina växter till försäljning på marknaden.
Detta innebär att växterna har ett återförsäljningsvärde och kan säljas till andra intresserade från samhället.
Marknaden erbjuder partners möjlighet att köpa växter direkt - utan att behöva vänta på fasen före försäljning.Växterna skördas var 2-3 månader. Detta beror på olika faktorer såsom variationen.
Skördedagarna ges av CannerGrow på back office som realistiskt med 45 till 70 gram per växt och optimistiskt med upp till 75 gram / växt.

Cannerald har ansökt om en GMP-licens för hela anläggningen. Med denna licens har företaget rätt att sälja direkt till myndigheterna och läkemedelsföretagen. Licensen förväntas få 2020.
Dessutom förhandlar de schweiziska myndigheterna med Cannerald om ett särskilt tillstånd att odla THC-växter. Med avsikt att göra Schweiz mindre beroende av THC-import.
Butikerna kan också uppnå högre vinster för CBD-blommor i B2C-området (Business to Customer), men det kommer inte att vara möjligt att sälja 100% skörd B2C.

 • 1,45-1,95 EUR / gram: B2B-pris
 • 1,45-2,35 EUR / gram: Blandat B2B- och B2C-pris
 • 2,40-2,90 EUR / gram: GMP-pris för medicinsk CBD
 • 2,60-3,60 EUR / gram: GMP-målpris för medicinsk THC *
 • 3,00-5,00 EUR / gram: B2C-pris (symboliskt)
 • 4,20 EUR / gram: När du köper en produkt i Cannerald-butiken och betalar med din egen skörd. **
*) Outlook för 2022: CannerGrow planerar att konvertera alla odlingsrum från CBD-växter till THC-växter. Renrum kommer att inrättas så att förpackningar för direkt leverans till läkemedelsindustrin är möjliga. Förutsättningen för detta är GMP-licensen, som förväntas beviljas 2022.

**) Som växtägare kan du köpa produkter direkt från din skörd. Detta möjliggör ett specialpris för butiksprodukter på upp till över 50%! 1 g CBD motsvarar 4,20 EUR i vår butik.

Beroende på vilket land du är i kan vi leverera varje skörd. Länder för närvarande tillgängliga för leverans:

Schweiz: Cannabis med upp till 1% THC är helt lagligt. Alla blommor odlade av Cannerald / CannerGrow innehåller mindre än 1% THC.

EU-länder: Cannabis med ett THC-innehåll på upp till 0,2% är lagligt. Efter att du har begärt leverans för din skördade CBD i EU måste Cannerald först extrahera THC från dina blommor så att THC-innehållet uppfyller de lagliga kraven. Obs: Cirka 25% av skörden går förlorad under extraktionen.

Du kan också sälja din CBD själv och få den skickad till en annan leveransadress.


Allmän


På back office under "On-site visit" finns det en kalenderkalender där besökstidningar kan bokas online. CannerGrow ger dig det exklusiva tillfället att personligen beundra den modernaste cannabisplanten i Schweiz!

I back office under posten "Dashboard" är de senaste blogginläggen länkade varhelst de senaste uppdateringarna publiceras. Här hittar du också länkar till kommande online-affärspresentationer / webbseminarier.

Dessutom finns Telegram-kanaler och Whats-App-grupper tillgängliga (fråga referensen).

I menyn under "Kontakt" kan du nå supporten från CannerGrow. Stödet svarar vanligtvis inom 24 timmar.

Företaget är försäkrat mot alla möjliga händelser (inkomstförlust, stöld, effekter från tredje part, vandalism, vattenskador och brand- och brandskador). I händelse av skada är försäkringen också ansvarig i upp till 2 år för förlorade grödor.
Detta innebär att partnerens inkomst också säkerställs under perioden tills den skada som har uppstått åtgärdas.


Affiliate-program


I enlighet med anslutningsplanen / marknadsföringsplanen kommer du att få en förskjuten engångsbonus över sju generationer för försäljningen av planteringsplatser / växter. Denna bonus är oberoende av om du själv köpte en anläggning.

En annan bonus (restinkomst) är resultatet av ditt deltagande i skörden för ditt teams partners. Här är dock köp av minst en anläggning en förutsättning.

CannerGrow-partner är därför involverade i hela värdekedjan i företaget - och detta är unikt!

I enlighet med anslutningsplanen / marknadsföringsplanen kommer du att få en förskjuten engångsbonus över sju generationer för försäljning av anläggningsplatser / växter i ditt team. Denna bonus är oberoende av om du själv köpte en anläggning.
För att kunna delta i din partners skörd behöver du minst en egen anläggning.

Du får inte en bonus på försäljningen i din partners butiker, men du kommer att få ett specialpris för dina egna inköp i Cannerald-butiken. Som växtägare kan du köpa produkter direkt från din skörd. Detta möjliggör ett specialpris för butiksprodukter på upp till över 50%!

1 g CBD motsvarar 4,20 EUR i vår butik.

Fyll i din kundvagn och välj "CannerGrow-saldo" som betalningsmetod. Om du är en vanlig konsument av CBD-produkter kan du skapa en "schablonbelopp" genom att köpa anläggningar en gång.

Inbjudningslänk till Cannerald-butiken
Varje CannerGrow-partner får en personlig inbjudningslänk till Cannerald-butiken. Om en rekommenderad butikskund nu beslutar att också bli anläggningsägare kommer han automatiskt att tilldelas sin rekommendator som en direkt CannerGrow-partner. Hänvisaren får alltså bonusbetalningarna i enlighet med partnerprogrammet CannerGrow.

Det finns 3 olika länkar tillgängliga för rekommendationer:

 • Personlig registreringssida
 • Personlig målsida med detaljerad information om CannerGrow (för närvarande bara på engelska)
 • Inbjudningslänk till din personliga Cannerald-butik

Du hittar dina inbjudningslänkar under "Marketing" eller under "Dashboard - Marketing Links - More Material".

Officiella online-affärspresentationer / webbseminarier äger rum regelbundet, som sedan tillkännages i "dashboard" på back office.

Team -objektet på back office ger dig en översikt över dina teammedlemmar på olika nivåer.

Du kommer att få följande information från varje teampartner: Användarnamn, teamstorlek, sålda platser / växter, egna platser / växter, dina intäkter från denna partner.

Du känner inte din sponsor och behöver support:
Under punkten "Team" på back office kan du kontakta din sponsor / referent.Du kan kontakta dina direkta partners via e-post i back office under "Team - Ebene1 - Actions".Cannerald är ambitiös att bli den största cannabisproducenten i Europa. I april 2020 hyrdes ytterligare hallkapacitet för flera tiotusentals anläggningar i Schweiz, som nu håller på att inrättas.

Cannerald planerar att expandera över hela Europa. "Vi har precis börjat".