bosanski
čeština
Dansk
deutsch
english
español
français
hrvatski
italiano
magyar
nederlands
Norsk
polski
português
român
shqiptar
slovenščina
slovenský
suomalainen
svensk
Türk
Việt
ελληνικά
Беларускія
български
русский
српски
Український
भारतीय
ภาษาไทย
中国的
日本人
Nutze das POtential deiner Kryptowährungen
Website Tracking

+++   Chi nhánh độc lập của Cannerald. Trang web này chứa nội dung quảng cáo cho các ưu đãi của Cannerald / CannerGrow. Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm về thu nhập.    +++   Chi nhánh độc lập của Cannerald. Trang web này chứa nội dung quảng cáo cho các ưu đãi của Cannerald / CannerGrow. Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm về thu nhập.    +++   Chi nhánh độc lập của Cannerald. Trang web này chứa nội dung quảng cáo cho các ưu đãi của Cannerald / CannerGrow. Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm về thu nhập.    +++   Chi nhánh độc lập của Cannerald. Trang web này chứa nội dung quảng cáo cho các ưu đãi của Cannerald / CannerGrow. Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm về thu nhập.    +++   Chi nhánh độc lập của Cannerald. Trang web này chứa nội dung quảng cáo cho các ưu đãi của Cannerald / CannerGrow. Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm về thu nhập.    +++   Chi nhánh độc lập của Cannerald. Trang web này chứa nội dung quảng cáo cho các ưu đãi của Cannerald / CannerGrow. Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm về thu nhập.    +++   Chi nhánh độc lập của Cannerald. Trang web này chứa nội dung quảng cáo cho các ưu đãi của Cannerald / CannerGrow. Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm về thu nhập.    +++   Chi nhánh độc lập của Cannerald. Trang web này chứa nội dung quảng cáo cho các ưu đãi của Cannerald / CannerGrow. Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm về thu nhập.    +++   Chi nhánh độc lập của Cannerald. Trang web này chứa nội dung quảng cáo cho các ưu đãi của Cannerald / CannerGrow. Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm về thu nhập.    +++   Chi nhánh độc lập của Cannerald. Trang web này chứa nội dung quảng cáo cho các ưu đãi của Cannerald / CannerGrow. Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm về thu nhập.    +++   Chi nhánh độc lập của Cannerald. Trang web này chứa nội dung quảng cáo cho các ưu đãi của Cannerald / CannerGrow. Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm về thu nhập.   


+++   Chi nhánh độc lập của Cannerald. Trang web này chứa nội dung quảng cáo cho các ưu đãi của Cannerald / CannerGrow. Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm về thu nhập.    +++   Chi nhánh độc lập của Cannerald. Trang web này chứa nội dung quảng cáo cho các ưu đãi của Cannerald / CannerGrow. Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm về thu nhập.    +++   Chi nhánh độc lập của Cannerald. Trang web này chứa nội dung quảng cáo cho các ưu đãi của Cannerald / CannerGrow. Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm về thu nhập.    +++   Chi nhánh độc lập của Cannerald. Trang web này chứa nội dung quảng cáo cho các ưu đãi của Cannerald / CannerGrow. Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm về thu nhập.    +++   Chi nhánh độc lập của Cannerald. Trang web này chứa nội dung quảng cáo cho các ưu đãi của Cannerald / CannerGrow. Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm về thu nhập.    +++   Chi nhánh độc lập của Cannerald. Trang web này chứa nội dung quảng cáo cho các ưu đãi của Cannerald / CannerGrow. Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm về thu nhập.    +++   Chi nhánh độc lập của Cannerald. Trang web này chứa nội dung quảng cáo cho các ưu đãi của Cannerald / CannerGrow. Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm về thu nhập.    +++   Chi nhánh độc lập của Cannerald. Trang web này chứa nội dung quảng cáo cho các ưu đãi của Cannerald / CannerGrow. Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm về thu nhập.    +++   Chi nhánh độc lập của Cannerald. Trang web này chứa nội dung quảng cáo cho các ưu đãi của Cannerald / CannerGrow. Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm về thu nhập.    +++   Chi nhánh độc lập của Cannerald. Trang web này chứa nội dung quảng cáo cho các ưu đãi của Cannerald / CannerGrow. Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm về thu nhập.    +++   Chi nhánh độc lập của Cannerald. Trang web này chứa nội dung quảng cáo cho các ưu đãi của Cannerald / CannerGrow. Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm về thu nhập.   Chương trình giới thiệu

Do sự thành công lớn và sự hài lòng của khách hàng, Cannerald / CannerGrow hiện cung cấp một cơ hội không ràng buộc để tạo thêm thu nhập bằng cách tham khảo các sản phẩm.

Có 2 cách ổn định để kiếm thêm.
1.) Kế hoạch bồi thường chưa thanh toán (tiền thưởng một lần)
2.) Phần thưởng thu nhập còn lại

Đây là các chương trình thưởng và bồi thường 7 cấp cho phép bạn tham gia vào sự phát triển chung của hệ sinh thái Cannerald / CannerGrow.


Cannerald / CannerGrow - 1.) Kế hoạch bồi thường chưa thanh toán (tiền thưởng một lần)

Kế hoạch bồi thường Unilevel hoạt động như thế nào?

Trong gói Unilevel, bạn nhận được một tỷ lệ cố định từ việc bán các nhà máy ở mức khuyến nghị (thế hệ) tương ứng.

Thí dụ:
Bạn mời bạn John, người sau đó sẽ mua 5 cây / cây.
Anh ta ở cấp độ khuyến nghị của bạn 1 và bạn nhận được 7% cho mỗi lần mua cây của anh ta.
Bây giờ John đang mời bạn gái Anna của mình.
Bây giờ Anna sẽ trở thành đề xuất cấp 2 của bạn và bạn vẫn sẽ nhận được 5% giao dịch mua thực vật của Anna

Điều này tiếp tục lên đến cấp 7 với 3%, 2%, 1%, 1% và 1% tương ứng.Cannerald / CannerGrow - 2.) Phần thưởng thu nhập còn lại

Bây giờ hãy nhìn vào phần thưởng thu nhập còn lại.

Cây cần sa được thu hoạch mỗi 2-3 tháng. Phần thưởng này cung cấp cho bạn một tỷ lệ phần trăm của mỗi cây cần sa của nhóm bạn được thu hoạch trên cùng bảy cấp độ. Do đó thu hoạch đảm bảo thu nhập thụ động.

Thí dụ:
John, đề nghị cấp 1 của bạn có 5 nhà máy.
Khi được thu hoạch, bạn sẽ nhận được 7% cổ phần lợi nhuận của John.
John đã mời Anna, vì vậy Anna là đề nghị cấp 2 của bạn.
Khi cây của Anna được thu hoạch, bạn sẽ nhận được 5% phần lợi nhuận của Anna.

Điều này tiếp tục lên đến cấp 7 với tỷ lệ phần trăm tương ứng là 3%, 2%, 1%, 1% và 1%.
Với kế hoạch này, cơ hội tăng trưởng và thu nhập của bạn là vô tận.Bắt đầu ngay hôm nay và hưởng lợi từ thu nhập của nhóm của bạn trong Cannerald / CannerGrow.

Tại Cannerald bạn tham gia vào toàn bộ chuỗi giá trị của công ty. Nó là duy nhất!